Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Μια  καταπληκτική  παρουσίαση  του  γράμματος  Γ,γ  από  το  συνάδελφο  Παύλο  Κώτση!
1.http://users.sch.gr/pkotsis/glossa_A/grammatakia-parastasi-g/grammatakia-parastasi-g.swf

Μια  καταπληκτική  παρουσίαση  του  γράμματος  Η,η  από  το  συνάδελφο  Παύλο  Κώτση!
http://users.sch.gr/pkotsis/glossa_A/grammatakia-parastasi-h/grammatakia-parastasi-h.swf

 Μια  άλλη  προσσέγγιση  από  τη  συνάδελφο  Περσίδου  Φρόσω
 2.http://blogs.sch.gr/persidou/2013/07/16/%CE%BC%CE%AE%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%BB%CE%B1-%CE%B7-%CE%B7/
Μια  καταπληκτική  παρουσίαση  του  γράμματος  Ε.ε  από  το  συνάδελφο  Παύλο  Κώτση!
http://users.sch.gr/pkotsis/glossa_A/grammatakia-parea-e/grammatakia-parea-e.swf
Μια  καταπληκτική  παρουσίαση  του  γράμματος  Π,π  από  το  συνάδελφο  Παύλο  Κώτση
http://users.sch.gr/pkotsis/glossa_A/grammatakia-parea-p/grammatakia-parea-p.swf 
Μια  καταπληκτική  παρουσίαση  του  γράμματος  Τ,τ  από  το  συνάδελφο  Παύλο  Κώτση 
http://users.sch.gr/pkotsis/glossa_A/grammatakia-parea-T-t/grammatakia-parea-T-t.swf