Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

 Η  τελεία  είναι .........μεγάλος  μπελάς!!!!  Ένας  τρόπος  για να  σταματούν  στην  τελεία  είναι  να  τους  βάλουμε  ένα  stop  ή  να  το  ζωγραφίσουν  από  μόνα  τους!!!