Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΜΕ ΤΟ "ΣΕΙΣ" ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ "ΣΑΣ"


Η  ΝΕΡΑΙΔΑ  ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΑ  ΠΟΛΥ  ΩΡΑΙΑ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΤΗΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ  ΑΝΘΗΣ  ΜΕΣΩ  ΕΝΟΣ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2012/10/blog-post_11.html

ΧΡΗΣΗ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ  ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΥΡΙΟ  ΚΑΤΣΟΥΦΗ

https://www.youtube.com/watch?v=MNIXQvQMUF0 

ΧΡΗΣΗ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ  ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑ  ΑΝΑΚΑΤΩΣΟΥΡΑ
 https://www.youtube.com/watch?v=S-e43cagq1M
Eκπαιδευτικά  παιχνίδια  για  εξάσκηση  του  γραμματικού  φαινομένου
1.http://www.ilsp.gr/logomatheia/webdemo/exer2.htm 

2.http://www.stintaxi.com/2-muepsilon-tauomicron-sigmaepsiloniotasigmaf-kappaalphaiota-muepsilon-tauomicron-sigmaalphasigmaf.html

ΤΟ  ΠΡΩΙΝΟ  ΑΣΤΡΟ
ΣΤΙΧΟΙ  ΓΙΑΝΝΗ  ΡΙΤΣΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=WYlaxTJz8RA