Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΟΤΗΤΑ 1-ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

http://pythagoreionip.blogspot.gr/2014/01/blog-post_6093.html
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟ
1.http://www.jele.gr/activity/b/language/glossaB018.swf
2.https://97fb2c0f2a2d7d2b905e79804e5ae060de90bf1f.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJemRXd1NaQmp0eDA/index.html
3.http://www.slideboom.com/presentations/628432/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

Περισσότερες  εργασίες  στην  Ενότητα  "Στο  δρόμο  για  το  σχολείο"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου