Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ  ΜΑΣ!!!
 
 ΤΗΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  Β'  ΤΑΞΗ

6 σχόλια: